kangen Thailand English language
01
SEP
2013

การล้างพิษ (Detox)

กระแสการล้างพิษ หรือการทำ detox มีต่อเนื่องมายาวนาน จนหลายคนเข้าใจว่าเป็นหนทางแห่งการฟื้นฟูสุขภาพ นานๆที ทำเสียครั้งหนึ่งสารพิษต่างๆก็จะหมดไปจากร่างกาย คนเรานำสารต่างๆเข้าไปในร่างกาย จากการกิน การดื่ม การหายใจ หลายอย่างจำเป็นและร่างกายต้องการ บางอย่า...