kangen Thailand English language
30
JUL
2020

NEW NORMAL : ฆ่าเชื้อโรค ด้วยเครื่อง Kangen Water®

ปี 2020 เป็นปีที่ ไวรัสโคโรน่า COVID-19 ระบาดไปทั่วโลก หลายคน หันมาให้ความใส่ใจกับสุขอนามัย และความสะอาดกันมากขึ้น ในช่วงที่ไวรัสระบาดใหม่ๆ แอลกอฮอล์ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกต้องการ จนเกิดการกักตุนสินค้า ทำให้แอลกอฮอล์ขาดตลาด ...
19
MAR
2020

สุดล้ำ!! เวียดนาม ใช้น้ำ Electrolyzed Water ในการฆ่าเชื้อ COVID-19

รัฐบาลเวียดนาม ใช้น้ำ Electrolyzed Water ในการฆ่าเชื้อ COVID-19 ข่าววันที่ 16 March 2020 ที่เวียดนาม สถาบัน National Institute of Occupational and Environmental Health และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ง มหาวิทยาลัยฮานอย ได้สร้างเครื่องมือที่ช่วยให้ฆ่าเชื้อโร...