kangen Thailand English language
30
JUL
2020

NEW NORMAL : ฆ่าเชื้อโรค ด้วยเครื่อง Kangen Water®

ปี 2020 เป็นปีที่ ไวรัสโคโรน่า COVID-19 ระบาดไปทั่วโลก หลายคน หันมาให้ความใส่ใจกับสุขอนามัย และความสะอาดกันมากขึ้น ในช่วงที่ไวรัสระบาดใหม่ๆ แอลกอฮอล์ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกต้องการ จนเกิดการกักตุนสินค้า ทำให้แอลกอฮอล์ขาดตลาด ...
24
MAY
2020

ล้างมือด้วย Hypochlorous Acid บทความจาก Okinawa Public Health Association

ในช่วง Covid-19 นี้ ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่รณรงค์ให้ใช้ Hypochlorous Acid (HOCl) จากกระบวนการ Electrolysis มากที่สุดในโลก เนื่องจาก HOCl เป็นสารที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีมาก และไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังเลย เนื่องจากมีค่าความเข้มข้นของคลอรีนที่น้อยมาก บทความนี้ จะนำข้อความจาก...
14
APR
2020

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับน้ำยาฆ่าเชื้อ Hypocholorous Acid (HOCl)

การทำงานของเครื่องผลิต HOCl ของ Enagic ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ HOCl ด้วยระบบ Electrolysis โดยใช้สารตั้งต้นเพียงแค่ น้ำเกลือ เท่านั้น  เครื่องราคาเท่าไหร่ กำลังการผลิตเท่าไหร่ น้ำ HOCl มีอายุเก็บรักษานานเท่าไหร่ ประสิทธิภาพสูงสุดของการฆ่าเชื้...
08
APR
2020

เครื่องผลิตน้ำอิเล็กโทรไลซิส รุ่น Kangen8 สามารถทำอะไรได้บ้าง

รายละเอียดของเครื่องผลิตน้ำระบบ Electrolysis รุ่น Kangen8 จะอยู่ในบทความนี้โดยละเอียด เครื่อง Kangen8 สามารถผลิตน้ำได้กี่ประเภท 1. น้ำดื่ม Kangen Water : เลือกผลิตน้ำดื่มได้ที่ pH 8.5 – 9.5 มีค่า ORP เป็นลบ ORP -400mV เพื่อเป็...
08
APR
2020

น้ำยากรดไฮโปคลอรัส (HOCl ความเข้มข้นต่ำ)

ขอขอบพระคุณ พ.อ. ดร. ประเสริฐ ชูแสง ที่ได้ช่วบเรียบเรียงบทความนี้ โดยในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ COVID-19 กำลังระบาดทั่วโลก ท่านได้เสียสละเวลา ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเรื่อง Hypochlorous Acid เป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลเรื่อ...
02
APR
2020

Hypochlorous Acid คืออะไร? วัดได้อย่างไรว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค

Hypochlorous Acid (HOCl) คืออะไร คือกรดชนิดหนึ่ง ที่ร่างกายมนุษย์สามารถสร้างเองได้ โดยเม็ดเลือดขาวของเรานั้น จะผลิตกรดไฮโปคลอรัสขึ้นมา เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ทำให้การใช้น้ำ Hypochlorous Acid ในการฆ่าเชื้อโรค มีความปลอดภัยสูง เพราะไม่ได้เป็นสารเคมีอันตราย และไม่ทำให้เกิดกา...
07
MAR
2020

เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Hypochlorous Acid ประจุบวก ORP 1,200mV ระบบ Electrolysis

Electrolyzed Oxidized Water / Hypochlorous acid (HOCl) The Alternative Hand Sanitizer and Antiseptic. ———————————————————————————- น้ำที่มีความสามารถในการ Oxidation สูงและไฮโปคลอรัสแอซิด (HOCl) Al...