kangen Thailand English language
30
JUL
2020

NEW NORMAL : ฆ่าเชื้อโรค ด้วยเครื่อง Kangen Water®

ปี 2020 เป็นปีที่ ไวรัสโคโรน่า COVID-19 ระบาดไปทั่วโลก หลายคน หันมาให้ความใส่ใจกับสุขอนามัย และความสะอาดกันมากขึ้น ในช่วงที่ไวรัสระบาดใหม่ๆ แอลกอฮอล์ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกต้องการ จนเกิดการกักตุนสินค้า ทำให้แอลกอฮอล์ขาดตลาด ...
26
JUL
2020

5 เหตุผล ที่ทุกบ้านควรมีเครื่องทำน้ำด่าง Kangen Water®

1. น้ำดื่ม Kangen Water ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย ลดความเสี่ยงของการเกิดเซลล์มะเร็งได้ หนึ่งในเหตุผลหลักของลูกค้าที่ใช้เครื่อง Kangen Water นั้น คือต้องการดื่มน้ำที่มีคุณสมบัติ ช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้กับทุกๆคนในครอบครัว ลูกค้าส่วนมากที่สอบถามเข้ามาถามเกี่ยวกับ...