kangen Thailand English language
01
SEP
2013

มะเร็งกับความเป็นกรดในร่างกาย

อาหารที่มีปริมาณเอนไซม์สูง และ มีสภาพความเป็นกรด/ด่างที่สมดุล การรับประทานอาหารที่มีเอนไซม์สูง และ มีค่าความเป็นกรด/ด่างที่สมดุล อาหารที่มีความเป็นกรดสูงเป็นปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาการของเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้การที่ร่างกายมีสภาพความเป็นกรดจะเป็นสาเหตุของ โรคภัยต่างๆ ดูแก...
01
SEP
2013

การล้างพิษ (Detox)

กระแสการล้างพิษ หรือการทำ detox มีต่อเนื่องมายาวนาน จนหลายคนเข้าใจว่าเป็นหนทางแห่งการฟื้นฟูสุขภาพ นานๆที ทำเสียครั้งหนึ่งสารพิษต่างๆก็จะหมดไปจากร่างกาย คนเรานำสารต่างๆเข้าไปในร่างกาย จากการกิน การดื่ม การหายใจ หลายอย่างจำเป็นและร่างกายต้องการ บางอย่า...